Terskelkontrakt med statkraft

Vi har tegnet kontrakt med Statkraft om reparasjon og biotopjusterende tiltak i nea, og oppbygging av Falksjøterskelen .

Dette er ett prosjekt med varighet ut 2017

Prosjektets hovedmengder er:

  • Reparasjon av 27stk terskler fra Græsli til Selbu
  • Bygging av 2stk nye terskler
  • Levering av terskelstein sprengt i brudd
  • Bygging av «elv i elv»
  • Andre biotopjusterende tiltak i Nea.
  • Reparasjon og forsterkning av Falksjøterskelen

falksjo1

falksjo2

FV705 Gang og Sykkelvei Stigamælan

Vi har nå kommet gått i gang med Kontrakten bygging av: FV705 gang og sykkelvei Stigamælan.
Prosjektet omfatter ca 34000 m3 fjellsprengning, 17000 m3 løsmasser, bygging av 1450meter gang og sykkel vei.
Alle arbeider foregår lang trafikkert vei.

Vi har nå startet sprengning av fjellskjæringen. og veien stenges i inntil 60min ved vær sprengning.

For info om veistenging ring 175.

sprengning stigamælan

 

 

 

Utbygging av Gjelhaugen boligfelt har startet

Vi har nå startet på opparbeidelse av Gjelhaugen Boligfelt.

Feltet skal ha vei, vann og avløp til 8 nye tomter

Byggherre er Selbu Kommune. Flott felt, med fantastisk utsikt..

 

Cat 311F

Ny Cat 311 et tatt i bruk..

cat 311f

Ny borrerigg

ny rigg

Ny rigg fra Tamrock er nå overlevert og tatt i bruk.

Ny gravemaskin Cat 312

.312ny

Ny flott gravemaskin Cat 312

Selbu Flerbrukshall.

Da er det bestemt at det skal bygges ny fotballhall i regi av Selbu Ballklubb.

Hallen er på ca 4000m2, og ligger i Innbygda (ved B-Langseth) i Selbu Kommune.

Vi har fått tildelt jobben med grunnarbeider for denne, noe vi gleder oss til og sette i gang. Spennende prosjekt!

Vva-mebonden

Vi har fått jobben med bygging av ny infrastruktur frem til ny Mebonden Barnehage.

Omhandler vei, gang og sykkelvei, og vann og avløp.

 

FV967 Eidem-Flønes

Vi har skrevet kontrakt med Statens Vegvesen, på forsterkning av fylkesvei 967 Eidem-Flønes.
Jobben omhandler bygging av ny vei ca 300meter, og opprusting av eksisterende vei ca 1700meter.
Sprengning, masseutskifting, omlegging kabler, nye kummer, og pukking og grusing av vei er hovedomfanget av jobben.

Planlagt oppstart vi være i starten av Februar. Dette blir en spennende jobb!

Vi har startet bygging av nytt kraftverk. Halvdagsåa Kraftverk.

Halvdagsåa Kraftverk ligger i selbu kommune. Rørgate på 1,2km med GRP rør, betongdam og kraftstasjon. Røset AS står for det bygningsmessige.

Kontaktinformasjon

Adresse: Hyttbakken, 7580 Selbu

John Tore Kyllo
Mob: 970 14 222
E-post: john.tore@kyllomaskin.no

Olav Kyllo
Mob: 950 31 880
E-post: firmapost@kyllomaskin.no

Trond Ole Kyllo
Mob: 938 55 327
E-post: trond.ole@kyllomaskin.no