Fuglem Boligfelt

  • Oppdragsgiver: Selbu Kommune
  • Vei vann og avløpsarbeider, for utvidelse av eksisterende boligfelt

Kubjørgveien

  • Oppdragsgiver: Per Sølverud
  • Bygging/ oppgradering av skogsbilveier kl 3

Molia Boligfelt

Oppdragsgiver: Selbu Kommune
Utvidelse av Molia boligfelt, med 11 nye tomter
Bygging av vei, vann og avløp

Tydal Flerbrukshall

  • Oppdragsgiver: Røset AS
  • Bygging av ny Flerbrukshall i Tydal Kommune
  • Totalentreprise, hvor vi har utfør alt av grunnarbeid

VA Selbutrykk – RV750

  • Oppdragsgiver: Selbu Kommune
  • Bekkelukking
  • Legging av ny overvann, spillvann og vannledning

Tømra Barnehage

Oppdragsgiver: Primahus Entreprenør.

Utført alle grunnarbeider. Grunnet dårlige grunnforhold ble det utført  fylling med  Hasopor ( lettfylling ) under bygget.

 

Bygging av ny Sansehage ved selbu sykehjem

Oppdragsgiver: Selbu Kommune.
Bygging av natursteinsmur ca 140m2, asfalterte gangveier, og grøntareal belagt med ferdigplen.

sansehage.. sansehage