Kyllo Maskin AS har i løpet av årene opparbeidet en sterk erfaring innen kraftverk.
Grunnarbeider for dammer, bygging av veier og arbeider i forbindelse med tunneller, og ikke minst bygging av rørgater. Vi har vært med og bygget kraftverk som for eksempel Slind Kraftverk og Rensjøen kraftverk.
Vi hadde også alle grunnarbeider for Hynna Kraftverk.
Et av våre største oppdrag var Usma Kraftverk, som hadde en rørgate på 5500meter, med rørdiameter 1400.

Pr. i dag er vi under utførelse av 2 nye kraftverk. Det er Halvdagsåa Kraftverk, og Væla Kraftverk. Dette er to flotte kraftverk med rørdimensjon 450mm og 900mm. Byggherre på begge prosjektene er Clements Elvekraft.

Vi er også engasjert av Røset As for grave og sprengningsarbeider ifbm rehablitering av Græslidammen, som er et omfattendeprosjekt med bla uttak/ forsiktig pigging av 750m3 betong i eksisterende dam.

 

kraftverk