Kyllo Maskin AS har både steinbrudd og grustak med godt utvalg av forskjellige fraksjoner. I tillegg utfører vi transport av grus, stein, pukk, sand, singel og andre masser.

Vi har også engen flakbil og trekkvogn som vi benytter for og flytte våre maskiner.

under masstransport