Transformatorstasjon

  • Oppdragsgiver: Røset AS
  • Sprengning av ca 10.000m3 fjell
  • Grunnarbeider for nye mastefundament, og utvidelse av eksisterende området

Utvidelse av Nea Transformatorstasjon
Utvidelse av Nea Transformatorstasjon
Utvidelse av Nea Transformatorstasjon
Utvidelse av Nea Transformatorstasjon
Utvidelse av Nea Transformatorstasjon
Utvidelse av Nea Transformatorstasjon
Utvidelse av Nea Transformatorstasjon
Utvidelse av Nea Transformatorstasjon
Utvidelse av Nea Transformatorstasjon
Utvidelse av Nea Transformatorstasjon