Grunnarbeid- og tomtearbeid  
 
 • Graving
 • Riving
 • Støttemur
 • Drenering
 • Utenomhusarbeider
 • Landskapsarbeider
 
   Veibygging 
 
 • Fylkes- og kommunale veier
 • Gang og sykkelvei
 • Skogsbilvei
 • Adkomstvei til bolig og hytte
 
   Vann og avløp  
 
 • Kommunaltekniske anlegg
 • Drenering bolig
 • Avløpsanlegg for bolig og hytter
 
   Fjellsprengning og fjellarbeid  
 
 • Bergsprengning
 • Sikring av fjell
 • Boltborring
 
   Massetransport og salg av grus/pukk/singel/jord  
 
 • Transport/levering av masser med traktor og lastebil
 • Salg av grus og fjellmasser
 • Salg av sortert matjord
 
   Transport  
 
 • Massetransport
 • Levering av grus/pukk/singel/jord
 • Utstyr og maskinflytting
 
   Kabelarbeid, dambygging og kraftverk  
 
 • Kabelgrøfter for fiber, el-og telekabler
 • Bygging av dammer
 • Bygging av kraftverk
 
   Snøbrøyting  
 
 • Brøyting av riks- og fylkesveier
 • Snørydding av veier og plasser