Starten for Kyllo Maskin AS

I 1950 kjøpte John Kyllo en 12-tonns bulldozer av type Inter TD 14. Dette ble starten på et firma som i dag er blant Selbus mest anerkjente og solide bedrifter.

Utviklingen

Det ble etterhvert behov for flere maskiner, og det ble anskaffet en ekstra bulldozer. På slutten av 1950-tallet ble den første grøftemaskina og lastebil innkjøpt. På denne tiden ble det også behov for å ansatte folk – og siden den gang har firmaet fortsatt sin stabile og trygge vekst. I 1978 ble Olav Kyllo daglig leder – og er fortsatt det den dag i dag. I år 2000 hadde vi 50- årsjubileum, og i dag sysselsetter bedriften ca 35 årsverk.

Vår stolthet

Kyllo Maskin AS har en maskinpark som alltid er godt opprustet, og vi har medarbeidere som setter sin ære i å gjøre et skikkelig håndverk. Vi har fokus på effektivitet og konkurransekraft i forhold til kvalitet og pris. Kyllo Maskin AS er stolte over å ha utdelt 6 hedersur til ansatte.

Kompetanse og godkjenninger

  • Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett
  • Vi har Sellihca godkjenning
  • Vi har ADK-kurs
  • Vi har godkjente bergsprengere, godkjent bergsprengningsleder, samt godkjent personal og utstyr for transport av farlig gods
  • Vi har godkjente kurs for HMS-ledere
  • Vi er en godkjent lærebedrift for anleggsmaskinførerfaget og fjell- og bergverksfaget
  • Vi er medlemmer i Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
  • Vi har ingeniører, teknisk fagskoleutdanning, fagarbeidere innen anleggsmaskinførerfaget, fagarbeidere i vei og anleggsfag, og fagarbeidere i fjell og bergverksfag

Våre referanseprosjekter

Væla Kraftverk

FV705 Gang Og Sykkelvei Stigamælan

Gjelhaugen Boligfelt.

Transformatorstasjon

Transport

Diverse oppdrag

Hynna Kraftverk